VI TURA REKRUTACJI

Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza do udziału w projekcie:  
„Droga do zatrudnienia ”

V tura rekrutacji do projektu
rozpoczyna się 21 czerwca 2021 r. a kończy 22 czerwca 2021 r. *.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat

Rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia”,  prowadzona jest

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej.