DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Podczas rekrutacji Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu przedkłada:

zaświadczenie z ZUS/KRUS o statusie ubezpieczenia lub zaświadczenie PUP o statusie osoby bezrobotnej

Druk wniosku do ZUS – US-7 * – Wniosek US-7 – wzór – strona www

*We wniosku proszę uzupełnić Twoje Dane, datę i podpis

Wersja do pobrania:

DDZ_Regulamin_rekrutacji i udziału w projekcie

DDZ_Zał. nr 1_formularz rekrutacyjny

DDZ_Zał. nr 2_ośw. o spełnianiu kryteriów

DDZ_Zał. nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

DDZ_Zał. nr 4_ośw. o monitoringu zatrudnienia

DDZ_Zał. nr 5_ośw. o braku uczestnictwa w innym projekcie

WZÓR zaświadczenia z ZUS do rekrutacji

Wersja edytowalna:

DDZ_Regulamin_rekrutacji i udziału w projekcie

DDZ_Zał. nr 1_formularz rekrutacyjny

DDZ_Zał. nr 2_ośw. o spełnianiu kryteriów

DDZ_Zał. nr 3_oświadczenie uczestnika projektu

DDZ_Zał. nr 4_ośw. o monitoringu zatrudnienia

DDZ_Zał. nr 5_ośw. o braku uczestnictwa w innym projekcie